สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายแฟรงก์เฟิร์ต  จัดพิธีทอดกฐิน 

วัดพระธรรมกายแฟรงก์เฟิร์ต  จัดพิธีทอดกฐิน 


วัดพระธรรมกายแฟรงก์เฟิร์ต สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ได้จัดพิธีทอดกฐินมหากาลทาน


     สำหรับพิธีกรรมภายในงานสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรม พร้อมทั้งสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และร่วมกันถวายภัตตาหารเช้าแด่คณะสงฆ์  ก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และจุดประทีปบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน พิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรม และร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์


     ส่วนภาคบ่ายเริ่มด้วยริ้วขบวนประธานกฐินประจำปีพุทธศักราช 2561 เข้าสู่ศูนย์กลางพิธี  จากนั้น    พระอาจารย์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญ เมื่อถึงเวลาสว่างกัลยาณมิตรสมจิตร ไอล์แบร์ก ได้กล่าวอัญเชิญเทวดา ส่วนกัลยาณมิตรเบญญาพร ประยูรพรหม และ กัลยาณมิตรสิราพร เว็ลซ์ ท่านประธานกฐินประจำปีพุทธศักราช 2561  ได้นำกล่าวคำถวายผ้ากฐิน พร้อมทั้งน้อมถวายผ้ากฐินแด่ผู้แทนคณะสงฆ์ และในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาให้พรแก่สาธุชน ก่อนที่จะได้ร่วมกันถ่ายภาพประวัติศาสตร์ เพื่อตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้