สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดสอนสมาธิชาวท้องถิ่น

วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดสอนสมาธิชาวท้องถิ่น


วัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ ได้จัดสอนสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่น


         เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา วัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ ได้จัดสอนสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่น ซึ่งจัดเป็นประจำทุกสัปดาห์เพื่อให้ชาวท้องถิ่นได้เรียนรู้การฝึกสมาธิ โดยทุกท่านได้เรียนรู้วิธีการนั่งสมาธิในการวางใจไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 ตรึกระลึกถึงดวงแก้ว หรือวัตถุใสๆไว้ที่กลางท้อง ปรับร่างกาย ใจ ให้ผ่อนคลาย สบายๆ เป็นเวลา 40 นาที 

       โดยในสัปดาห์นี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ทวีศักดิ์ ทีปธมฺโม ได้เทศน์เรื่อง ทาน ศีล ภาวนา เบื้องต้นให้ชาวท้องถิ่นทั้งคนใหม่และคนเก่าได้เข้าใจให้หลักพื้นฐานของธรรมมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จากนั้นพระอาจารย์ได้ตอบคำถามข้อสงสัยให้กับชาวท้องถิ่นที่เข้ามาร่วมกิจกรรมในวันนี้ ซึ่งทุกท่านต่างก็มีประสบการณ์ที่แตกต่างกันออกไป นอกจากนี้ทุกท่านต่างอยากจะกลับมาเข้าร่วมกิจกรรม Tuesday Meditation ในครั้งถัดไป