สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดพิธีถวายกองทุนการศึกษา

วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดพิธีถวายกองทุนการศึกษา


     วัดพระธรรมกายบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีถวายกองทุนการศึกษา


       ภายในงานคณะสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์ทำวัตรเช้า นั่งสมาธิ และสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ก่อนที่จะประกอบพิธีถวายกองทุนการศึกษา โดยมีกัลยาณมิตรคำพั่ว เนาวรังสี เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรกิ่งแก้ว มหาอุประ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย จากนั้นประธานบุญพิธีและสาธุชนก็ได้ร่วมกันถวายกองทุนการศึกษา พร้อมทั้งตักบาตรแด่คณะสงฆ์


     ส่วนภาคบ่ายคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรมกลั่นกาย วาจา ใจ ให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ ก่อนที่จะประกอบพิธีมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคลพระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ พร้อมทั้งได้รับฟังธรรมะอันทรงคุณค่าจากพระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบุญสร้างบารมี