สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศูนย์ปฏิบัติธรรมยอกยาการ์ตา จัดพิธีถวายผ้าไตรจีวร 

ศูนย์ปฏิบัติธรรมยอกยาการ์ตา จัดพิธีถวายผ้าไตรจีวร 


ศูนย์ปฏิบัติธรรมยอกยาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย จัดพิธีถวายผ้าไตรจีวร ในช่วงเทศกาลกฐิน 


       สำหรับพิธีกรรมภายในงาน คณะประธาน ประกอบด้วย กัลยาณมิตรSri Suciati ประธานฝ่ายอินโดนีเซีย กัลยาณมิตรพรรณี วนิชยางกูรานนท์ ประธานฝ่ายไทย พร้อมด้วยสาธุชนชาวอินโดนีเซีย และชาวไทย ได้ร่วมตั้งขบวนอัญเชิญผ้าไตรจีวร เข้าสู่ศูนย์กลางพิธี ก่อนที่พระมหามนตรี จริตฺมนฺโต ประธานศูนย์ปฏิบัติธรรมยอก ยาการ์ตา ได้นำทุกท่านสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และได้เมตตาแสดงธรรม พร้อมทั้งนำนั่งสมาธิเป็นภาษาอินโดนีเซีย


     จากนั้นท่านประธานทั้ง 2 คณะ พร้อมทั้งสาธุชน ได้ประกอบพิธีถวายผ้าไตรจีวร และไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์ และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสัมโมทนียกถาเป็นภาษาอินโดนีเซียและภาษาไทย ซึ่งพิธีกรรมตลอดทั้งวันสร้างความปลื้มปีติแก่ทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง