สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

เอกอัครราชทูตประเทศศรีลังกาขอบคุณวัดพระธรรมกาย

 

    

               
        เมื่อวันที่  ๑๖  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑  นาย  J.B. Disanayaka  เอกอัครราชทูตประเทศศรีลังกา  พร้อมภริยาและผู้ติดตาม  เดินทางมากราบคารวะพระภาวนาวิริยคุณรองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย  เพื่อขอบคุณที่วัดพระธรรมกายและกัลยาณมิตรทั่วโลกตั้งใจร่วมบุญสร้างองค์พระประธานจำนวน  ๒๒๒  องค์  พร้อมจัดพิธีอัญเชิญไปประดิษฐานณ  ประเทศศรีลังกา

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร