สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายปาล์มบีช จัดงานบุญบูชาข้าวพระ

วัดพระธรรมกายปาล์มบีช จัดงานบุญบูชาข้าวพระ


       วัดพระธรรมกายปาล์มบีช ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างวัด


          ภายในงานพระสุวิชัย อธิชโย ท่านประธานสงฆ์ นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์และปฏิบัติธรรมกลั่นกาย วาจา ใจ ให้ผ่องใส ก่อนที่จะได้ร่วมพิธีจุดประทีปบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์  พร้อมทั้งได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร จากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างวัด โดยมีกัลยาณมิตรวิบูลย์ ใจเด็ด เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีถวายทิพยบุปผา โดยมีกัลยาณมิตรอัครภัค ทราน เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ด้านกัลยาณมิตรจามร พงศ์ปลื้มปิติชัย เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสหวาระเดือนเกิด ส่วนกัลยาณมิตรมาลี แดง ,กัลยาณมิตรสมบูรณ์ นาคหนุน และ กัลยาณมิตรนงมาตุ อ้อย แฮช เป็นประธานในพิธีถวายบุญบูชาข้าวพระ จากนั้นทุกท่านได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระ ด้วยความปลื้มปีติกันทุกคน