สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายโอ๊คแลนด์  จัดพิธีบูชาข้าวพระ 

วัดพระธรรมกายโอ๊คแลนด์  จัดพิธีบูชาข้าวพระ 


       วัดพระธรรมกายโอ๊คแลนด์  ประเทศนิวซีแลนด์ จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างวัดพระธรรมกายโอ๊คแลนด์


      โดยในภาคเช้าท่านประธานสงฆ์ ได้นำสาธุชนสวดมนต์ทำวัตรเช้าและปฏิบัติธรรม ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันกล่าวคำอาราธนาศีล และพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรนงเยาว์ บอยส์  กัลยาณมิตรสมหมาย เบลล์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย จากนั้นได้ร่วมกันตักบาตรเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวพุทธและถวายเพลแด่คณะสงฆ์


 ส่วนภาคบ่ายคณะสงฆ์และสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันสวดธัมมจักกัปวัตตนสูตรและร่วมพิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พร้อมทั้งประกอบพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างวัดพระธรรมกายโอ๊คแลนด์ โดยมีกัลยาณมิตรวนัส กัลยาณมิตรธีราพร โนนทิง ,กัลยาณมิตรศิศิมา อิงลิส และ กัลยาณมิตรดารุณี หนูหมื่น เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย จากนั้นสาธุชนได้ถวายปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ ก่อนที่จะประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์(สวดธรรมนิยาม) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม เพื่อรำลึกถึงพระราชคุณูปการและสนองพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา และในโอกาสนี้ก็ได้รับฟังพระธรรมเทศนา จากพระอาจารย์เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้อง พร้อมทั้งได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระ ด้วยความปลื้มปีติกันทุกคน