สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

มูลนิธิธรรมกาย เข้าเฝ้าถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

      เมื่อวันที่  ๑  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  มูลนิธิธรรมกาย  โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์  ได้มอบหมายให้คณะผู้เทน  ซึ่งนำโดยพล.อ.อ.  วีระวุธ  ลวะเปารยะ  เข้าเฝ้าถวายพระพร  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ  ๒ เมษายน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร