สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ทอดผ้าป่าสามัคคี ประเทศฝรั่งเศส

 

    

     
         เมื่อวันอาทิตย์ที่  ๒๓  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑  กัลยาณมิตรวัดพุทธบอร์คโด  ทั้งชาวไทย  ลาว  และฝรั่งเศส  ร่วมใจกันทอดผ้าป่าสามัคคีภาคเช้า  เจริญสมาธิภาวนา  สมาทานศีล  ตักบาตร  และถวายภัตตาหาร  ภาคบ่าย  ทอดผ้าป่าสามัคคี  โดยมีกัลฯ อบเชย  เพชรปรียาวัน  และกัลฯดารา  หว่างวิจิตร  เป็นประธาน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร