สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จัดพิธีปุพพเปตพลี

ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จัดพิธีปุพพเปตพลี


    ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา ได้จัดพิธีปุพพเปตพลี เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว และพิธีทอดผ้าป่าประจำวันพระ เพื่อบำรุงศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้


    เมื่อในวันเสาร์ที่ 5 มกราคม ที่ผ่านมา ตรงกับวันพระแรม 14 ค่ำ เดือน 1 ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ได้จัดพิธีปุพพเปตพลี โดยภายในงานคณะสงฆ์นำสาธุชนสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร, อาราธนาศีล 5 พร้อมทั้งแสดงธรรม 1 ธรรมาสน์ โดยพระอาจารย์อาติส จนฺทปโภ  และได้สวดธรรมนิยามสูตร ก่อนที่จะประกอบพิธีปุพพเปตพลี เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว จากนั้นตัวแทนสาธุชนได้นำกล่าวคำถวายมะตะกะภัตตาหารเป็นสังฆทาน, และถวายจตุปัจจัยไทยธรรมเป็นสังฆทาน 


  ต่อมาจึงเป็นพิธีอัญเชิญขบวนผ้าป่าประจำวันพระ เพื่อบำรุงศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ ซึ่งประธานในพิธีคือ กัลยาณมิตรชาตรี ปรีชาชาญ ได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่า จากนั้นพระอาจารย์พรมสรร   อภิวฑฺฒโน ประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ ได้นำกล่าวคำปล่อยสัตว์ปล่อยปลา พร้อมทั้งกล่าวสัมโมทนียกา และให้พรพระเป็นภาบาลี, ก่อนที่สาธุชนจะได้น้อมถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ซึ่งทุกท่านที่มาร่วมงานต่างมีความสุข อิ่มบุญกันถ้วนหน้า และจะทำหน้าที่กัลยาณมิตรชักชวน