สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

กิจกรรมบำรุงศาสนสถาน ณ วัดใหม่พิบูลย์ผล

กิจกรรมบำรุงศาสนสถาน ณ วัดใหม่พิบูลย์ผล


      พระธรรมยาตรากว่า 200 รูป ได้รวมใจทำนุบำรุงและฟื้นฟูพระพุทธศาสนา ณ   วัดใหม่พิบูลย์ผล จังหวัดสุพรรณบุรี


     พระธรรมยาตรา ในโครงการธรรมยาตรา ปีที่ 7 รักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ได้หลอมรวมใจเป็นหนึ่งกว่า 200 รูป ได้ร่วมกันบำรุงและฟื้นฟูพระพุทธศาสนา ณ วัดใหม่พิบูลย์ผล จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 7 มกราคม พุทธศักราช 2562 ที่ผ่านมา ด้วยการร่วมกันทำความสะอาดวัด บริเวณโบสถ์ ทั้ง ปัด กวาดเช็ดถู ศาลา และจัดเก็บเสนาสนะภายในบริเวณวัด 


    สำหรับการทำความสะอาดวัดในครั้งนี้ จะเป็นการสร้างความศรัทธาให้เกิดขึ้นแก่ชาวพุทธ โดยในวันนี้ท่านได้นำอุปกรณ์มาร่วมทำความสะอาด แม้ว่าอากาศจะร้อนอบอ้าว แต่ท่านก็ไม่หวั่นไหว ต่างร่วมแรงร่วมใจช่วยกันรับบุญอย่างเข้มแข็ง  ทุกรูปถือว่าได้อุทิศทั้งแรงกายและแรงใจ เข้ามาสืบสานภารกิจสำคัญในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาและเป็นต้นบุญต้นแบบให้กับชาวพุทธ