สรุปข่าวประจำวัน : ถวายพระธรรมกายประจำตัว ประเทศเยอรมณี

สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ถวายพระธรรมกายประจำตัว ประเทศเยอรมณี

 

     

     
      เมื่อวันอาทิตย์ที่  ๑๖  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑  วัดพระะรรมกายบาวาเรีย  จัดพิธีถวายพระธรรมกายประจำตัว บูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อใน "โครงการ  ๕๒  วัน  ๕๒  องค์บูชาธรรมหลวงพ่อ"  ภาคเช้า  ปฏิบัติธรรม  จุดประทีปธรรมบูชาพระธรรมกายประจำตัว  จากนั้น  ถวายองค์พระธรรมกายประจำตัวแด่คณะสงฆ์  ภาคบ่าย  ปฏิบัติธรรมและฟังเทศน์เรื่องความสามัคคีของหมู่คณะ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร