สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ถวายพระธรรมกายประจำตัว ประเทศเยอรมณี

 

     

     
      เมื่อวันอาทิตย์ที่  ๑๖  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑  วัดพระะรรมกายบาวาเรีย  จัดพิธีถวายพระธรรมกายประจำตัว บูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อใน "โครงการ  ๕๒  วัน  ๕๒  องค์บูชาธรรมหลวงพ่อ"  ภาคเช้า  ปฏิบัติธรรม  จุดประทีปธรรมบูชาพระธรรมกายประจำตัว  จากนั้น  ถวายองค์พระธรรมกายประจำตัวแด่คณะสงฆ์  ภาคบ่าย  ปฏิบัติธรรมและฟังเทศน์เรื่องความสามัคคีของหมู่คณะ