สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดพิธีอุทิศส่วนกุศล

วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดพิธีอุทิศส่วนกุศล


         วัดพระธรรมกายจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว


     สำหรับพิธีกรรมในภาคเช้าสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ปฏิบัติธรรมร่วมกัน พร้อมทั้งได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร  และประกอบพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรจอย น้ำเพ็งสร เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย  จากนั้นได้ร่วมกันตักบาตรและถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ 


       ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีอุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว โดยมีกัลยาณมิตรแพง  อินทรักษา เป็นประธานกล่าวคำถวายผ้าบังสุกุลจีวร ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันฟังสวดพระอภิธรรม และในโอกาสนี้พระอาจารย์ท่านได้เมตตาแสดงปกิณกะธรรม เพื่อนำไปใช้ในชีวิต และเป็นกำลังใจในการสร้างบารมี ซึ่งทุกท่านต่างปลื้มปีติในบุญกุศลที่ได้ร่วมกันทำในครั้งนี้