สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์ จัดงานบุญวันอาทิตย์

วัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์ จัดงานบุญวันอาทิตย์


    วัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญวันอาทิตย์ พร้อมทั้งจัดสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร


       สำหรับพิธีกรรมภายในงานคณะสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย และนั่งสมาธิ กลั่นกาย วาจา ใจ ให้ผ่องใส และแสดงธรรมเทศนา โดยพระอาจารย์เอกศักดิ์ อคฺคสกฺโก   หลังจากนั้นสาธุชนได้พร้อมใจกันถวายไทยธรรม โดยมีกัลยาณมิตรเอื้อง - กัลยาณมิตรแอน  จารุเสน เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรภาสวร – กัลยาณมิตรด๊อกเตอร์นาตยา บุญมาก เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย


     ก่อนที่จะได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์ พร้อมทั้งได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เพื่อเป็นบุญเป็นกุศลร่วมกัน