สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีถวายกองทุนผ้าไตรจีวร ประเทศสวีเดน

 

     

     
         เมื่อวันอาทิตย์ที่  ๑๖  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑  วัดพุทธโกเธนเบิร์ก  ได้จัดพิธีถวายกองทุนผ้าไตรจีวรขึ้นภาคเช้า  สวดมนต์  ทำวัตรเช้า  นั่งสมาธิ  ตักบาตร  และถวายภัตตาหาร  ภาคบ่าย  พระอาจารย์แสดงธรรม  จากนั้นเป็นพิธีถวายกองทุนผ้าไตรจีวร  สาธุชนผู้มีบุญทั้งหลายต่างปีติเบิกบานในบุญเป็นอย่างยิ่ง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร