สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

คณะสงฆ์ ๓ นิกายร่วมปล่อยปลา ประเทศฮ่องกง

 

     

     
         เมื่อวันพุธที่  ๑๙  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑   คณะสงฆ์จากวัดภาวนาฮ่องกงได้รับนิมนต์จากท่านไห่เทา  ฝ่าซือ  ซึ่งเดินทางมาจากประเทศไต้หวัน  ให้ไปปล่อยปลาร่วมกับคณะสงฆ์นิกายมหายานและวัชรยาน  ที่  NORTH  POINT  FERRYในโอกาสนี้  ท่านไห่เทา  ฝ่าซือ  เล่าถึงความประทับใจงานมาฆบูชาที่ท่านได้มาร่วมงานที่วัดพระธรรมกาย  และในวันคุ้มครองโลกปีนี้ท่านจะพาลูกศิษย์มาร่วมงานบุญจำนวน  ๑๐๐  คน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร