สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พระอาจารย์ธุดงคสถานนครธรรม นำนักเรียนสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

พระอาจารย์ธุดงคสถานนครธรรม นำนักเรียนสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร


   พระอาจารย์ธุดงคสถานนครธรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ลงพื้นที่โรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อจัดสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร


      พระมหามนทวัส ธมฺมานนฺโท  จากธุดงคสถานนครธรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ลงพื้นที่โรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งในครั้งนี้พระอาจารย์ได้สอนธรรมะในหัวข้อเดือนแห่งความรักในพระพุทธศาสนา พร้อมทั้งได้นำนักเรียนสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ซึ่งทางโรงเรียนได้สนับสนุนให้นักเรียนสวดมนต์ เพื่อส่งเสริมให้น้องๆได้พัฒนาสติ ปัญญา และจิตใจไปพร้อมกัน และให้เป็นเด็กเก่งและดี มีภูมิต้านทานทางสังคมที่ดี ซึ่งทุกคนต่างเปล่งเสียงสวดมนต์ออกมาด้วยความพร้อมเพรียง โดยกิจกรรมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรในครั้งนี้นับเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษา และเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมชาวพุทธให้แก่เยาวชนของชาติอีกด้วยค่ะ


    นอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้นำนักเรียนนั่งสมาธิ พร้อมทั้งได้ให้ทุกคนได้ทำกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน