สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ธุดงคสถานพัฒนานิคม จัดพิธีทอดผ้าป่า

ธุดงคสถานพัฒนานิคม จัดพิธีทอดผ้าป่า


      ธุดงคสถานพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี  ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อทำนุบำรุงและเผยแผ่พระพุทธศาสนา


        เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ ธุดงคสถานพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี พุทธศาสนิกชน ได้พร้อมใจกันมาร่วมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อทำนุบำรุงและเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยมีกัลยาณมิตรบุญช่วย คงแดงดี พร้อมครอบครัว เป็นประธานทอดผ้าป่าในครั้งนี้ โดยทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใส พร้อมทั้งได้ประกอบพิธีทอดผ้าป่าเพื่อทำนุบำรุงและเผยแผ่พระพุทธศาสนานอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีถวายปัจจัยไทยธรรม พิธีอธิฐานจิต ก่อนที่คณะเจ้าภาพพร้อมทั้งศรัทธาพุทธศาสนิกชนจะได้ร่วมกันถวายปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ ซึ่งธุดงคสถานพัฒนานิคม นอกจากจะจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาแล้ว ยังรองรับสาธุชนที่จะมาปฏิบัติธรรม เป็นสถานที่ปลูกฝังศีลธรรม เป็นบุญสถานที่รองรับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา สร้างพระให้เป็นพระแท้ สร้างคนให้เป็นคนดี ทั้งยังเป็นศูนย์รวมใจของพุทธศาสนิกชน เพื่อรองรับกิจกรรมงานบุญที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาด้วย


        สำหรับกิจกรรมงานบุญวันนี้ ยังความปลาบปลื้มปีติและยังทำให้คณะพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงานบุญได้ตรึกระลึกถึงบุญที่ได้ร่วมใจกันทำนุบำรุงและเผยแผ่พระพุทธศาสนาในครั้งนี้