สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดงานบุญวันอาทิตย์ 

วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดงานบุญวันอาทิตย์ 


       วัดพระธรรมกายจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญวันอาทิตย์ และเทศน์สอนธรรมะให้กับชาวท้องถิ่น


    โดยในช่วงเช้าเมื่อสาธุชนทุกท่านได้ปฏิบัติธรรมกลั่นกาย วาจา ใจให้ใสสะอาดดีแล้ว  ก็ได้ร่วมกันอาราธนาศีล และประกอบพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยกัลยาณมิตร Tipserene Intakanok เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวาย จากนั้นได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมจักกัปปวัตตนสูตร และถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์   ก่อนที่จะได้ร่วมกันตักบาตรและถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์   


     ส่วนภาคบ่ายเป็นกิจกรรมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมของชาวท้องถิ่น ซึ่งได้รับฟังหัวข้อธรรมะที่เป็นประโยชน์แก่ชีวิต ส่วนสาธุชนชาวไทยก็ได้นั่งสมาธิกลั่นใจให้ใสสะอาด ก่อนที่พระมหาสงวน สุริยวํโส  จะได้นำกล่าวคำปล่อยสัตว์ปล่อยปลา  ในการนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมกันถวายปัจจัยร่วมบุญปล่อยปลา พร้อมทั้งรับฟังพระธรรมเทศนาจากพระอาจารย์  เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบุญสร้างบารมี