สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายมินเนโซตา จัดพิธีถวายโคมมาฆประทีป

วัดพระธรรมกายมินเนโซตา จัดพิธีถวายโคมมาฆประทีป


วัดพระธรรมกายมินเนโซตา ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีถวายโคมมาฆประทีป


        ภายในงานคณะสงฆ์นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมกลั่นกาย วาจา ใจ ให้ผ่องใส  ก่อนที่ผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมพิธีอาราธนาศีล 5 และพิธีกล่าวคำถวายโคมมาฆประทีป โดยมีกัลยาณมิตรก้านแก้ว  อินทอนประดิษฐ์ ,กัลยาณมิตรมะนิไล  จันทราศรี เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรหวาน  ธรรม เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย พร้อมทั้งน้อมนำปัจจัยไทยธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้แจ้งข่าวบุญ ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมพิธีตักบาตร และถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์ 


     ส่วนพิธีกรรมภาคบ่ายพระอาจารย์ศิริชัย ทานวโร ก็ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรม ซึ่งพิธีกรรมงานบุญในวันนี้สร้างความปลื้มปีติแก่ทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง