สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดสอนสมาธิชาวท้องถิ่น

วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดสอนสมาธิชาวท้องถิ่น


วัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ ได้จัดสอนสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่น 


       สำหรับการสอนสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่นได้จัดเป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อเรียนรู้การฝึกสมาธิ เนื่องจากวันนี้ตรงกับวันมาฆบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา พระอาจารย์ได้เล่าถึงความสำคัญและความเป็นมาของวันดังกล่าว พร้อมทั้งได้เชิญชวนสมาชิกทุกท่านได้จุดประทีปและอธิษฐานจิตก่อนจะเริ่มกิจกรรมในวันนี้


    ในการนี้พระอาจารย์ได้แนะนำวิธีปฏิบัติธรรมเบื้องต้นในการปรับร่างกายและจิตใจให้มีความผ่อนคลาย ให้ปลอดความกังวล จากนั้นนำใจมาวางที่กลางท้อง และท่องบริกรรมภาวนาว่า สัมมา อะระหัง ต่อเนื่องไปเรื่อยๆ และได้นั่งสมาธิพร้อมกัน 45 นาที โดยเน้นฝึกให้ได้อารมณ์สบายเป็นหลัก


    นอกจากนี้พระอาจารย์ก็ได้แสดงธรรมเรื่องการรักษาสุขภาพของนักปฏิบัติธรรม ในเรื่องการฝึกให้มีสติรอบรู้เมื่อจะกิน จะใช้สิ่งของต่างๆ ก่อนนำเข้าสู่ร่างกายต้องรู้จักพิจารณา พร้อมทั้งวิธีการรักษาร่างกายนี้ให้แข็งแรงด้วยการออกกำลังกายอย่างถูกวิธี เพื่อให้มีร่างกายที่แข็งแรงและจิตใจที่สดใส ซึ่งความรู้ในวันนี้เป็นประโยชน์และเป็นเรื่องที่น่าสนใจสำหรับชาวท้องถิ่นเป็นอย่างมาก