สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

โครงการสัมมนาองค์กรเปี่ยมสุข

 

      

    
       เมื่อวันที่ ๒๘ - ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ วัดพระธรรมกายร่วมกับภาคนครหลวง ๖จัดโครงการสัมมนาองค์กรเปี่ยมสุข ให้กับพนักงานบริษัทไทย เอ็นคอน จำกัด บริษัท TRS บริษัทแมคโปรดัคส์ ซัพพลาย จำกัด และบริษัทปริ้นเตอร์แคร์เทคโนโลยี จำกัด ณ ฮิลล์ไซด์ คันทรีโฮม กอล์ฟ รีสอร์ท จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเพิ่มพูนความรู้เรื่องพระพุทธศาสนาและจะได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร