สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ไทย-เนปาล จัดบวชเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนา

ไทย-เนปาล จัดบวชเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนา


 ประเทศไทยร่วมกับเนปาล จัดบวชเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในดินแดนพุทธภูมิ


       โดยเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมาได้มีพิธีตัดปอยผม โดยมีข้าราชการ คหบดีแขกผู้มีเกียรติพร้อมด้วยคณะญาติมิตรและธรรมทายาทชาวเนปาลได้มาพร้อมกันที่ชุมชนชาวพุทธน๊ากบาฮาล (Nagabahal community) ณ  หิรัณยะ วรรณะ มหาวิหาร (Hiranya varna mahavihara-Golden temple) เมืองปาฏัน กรุงกาฐมัณฑุ ซึ่งคุณบิกาส รัตนะ ธาควา (Bikash Ratna Dhakhwa) กล่าวต้อนรับ ,พระจันทะคุปตะมหาเถระ เจ้าอาวาสวัดศรีศากยะสิงห์ กล่าวแนะนำโครงการ  ,ท่านชิริ บาบู มหาจารย์ (Chiri Babu Mahajan) ผู้ว่าราชการเมืองปาฏัน กล่าวเปิดโครงการ จากนั้นเป็นพิธีตัดปอยผมและปลงผมธรรมทายาท พร้อมทั้งประกอบพิธีขอขมามอบบาตรและผ้าไตร โดยประธานนำกล่าวคำถวายผ้าไตรคือ คุณรัชตา สะเสน - คุณราเจส ศากยะ และคุณตีรต้า ศากยะ ส่วนประธานนำกล่าวคำถวายบาตร ได้คุณกัณฏนัติ ศรนรินทร์ คุณเกียนิน ราย และคุณราเจนด้า ศากยะ ด้านคุณปิยรัตน์  จิรารัตนโชติกุล และคุณญานุราช ศากยะ เป็นประธานนำกล่าวคำถวายภัตตาหาร จากนั้นทุกท่านจึงได้ร่วมกันกล่าวคำอธิษฐานจิต นำโดยคุณสุภัทร ภัทรวรกุลวงศ์ และคุณบีจายา บาฮาเดอร์ ศากยะ


     หลังจากเสร็จพิธีแล้ว ได้ตั้งริ้วขบวนแห่นาคธรรมทายาทเดินไปตามถนนเศรษฐกิจสายหลักของเมืองมรดกโลก ผ่านไปยังจตุรัสปาฏันเดอบาสแควร์ (Patan dur bar square) จนถึงภูชกเอนจิเนียริงแคมปัส (Pulchowk Engineering Campus) รวมระยะทางกว่า 3 กิโลเมตร โดยตลอดเส้นทางที่ริ้วขบวนแห่นาคเดินผ่านนั้น ดึงดูดความสนใจของผู้คน และนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่ออกมายืนดูด้วยความชื่นชมอนุโมทนา หลายท่านตัดสินใจร่วมทำบุญทันทีด้วยความปลื้มปีติ


      สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดบวชครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในแดนประสูติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และบูชาธรรมในวาระครบรอบ 119 ปี ของท่านปัญญานันทะมหาเถโร ซึ่งเป็นพระมหาเถระชาวเนปาลรูปแรกที่นำพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทกลับสู่ประเทศเนปาล ส่วนพิธีบรรพชาจะจัดขึ้น ณ มหาวิหารมายาเทวี สถานที่ประสูติ ลุมพินีวัน ในวันที่ 1 มีนาคมนี้