สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดพิธีจุดมาฆประทีป 

วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดพิธีจุดมาฆประทีป 


วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีจุดมาฆประทีป เนื่องในวันมาฆบูชา 


      ภายในงานท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ได้เข้าสู่ศูนย์กลางพิธี ได้นำสาธุชนสวดมนต์ทำวัตรเย็น และสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมตามเสียงหลวงพ่อ และสวดบทโอวาทปาฏิโมกข์ ก่อนที่จะประกอบพิธีถวายโคมมาฆประทีป ซึ่งท่านประธานโคมเอกพิเศษสุด ได้นำกล่าวถวายโคมมาฆประทีป พร้อมทั้งน้อมถวายโคมมาฆประทีป แด่ท่านประธานสงฆ์ ซึ่งในโอกาสนี้ท่านก็ได้แสดงธรรมะอันทรงคุณค่า 


     ก่อนที่คณะสงฆ์และสาธุชนจะได้กล่าวคำบูชามาฆฤกษ์ จากนั้นท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนรวมใจและกล่าวคำอธิษฐานจิตจุดโคมมาฆประทีป  พร้อมทั้งนำประกอบพิธีจุดโคมมาฆประทีป เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา โดยท่านประธานสงฆ์ได้จุดโคมมาฆฤกษ์หน้าพระประธานและนำบูชาพระรัตนตรัย ส่วนประธานโคมเอกพิเศษสุด และประธานโคมพิเศษก็ได้จุดโคมมาฆประทีป ในการนี้สาธุชนก็ได้ร่วมจุดโคมลานและโคมมาฆประทีปตัวหนังสือ 49 ปี วัดพระธรรมกาย