สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายดีซี จัดงานบุญวันอาทิตย์

วัดพระธรรมกายดีซี จัดงานบุญวันอาทิตย์


วัดพระธรรมกายดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญวันวันอาทิตย์


    ภายในงานสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรเช้า, และปฏิบัติธรรมกลั่นกาย วาจา ใจ ให้ผ่องใส ก่อนที่พระมหาอภิชาติ วชิรชโย จะได้บรรยายธรรมะอันทรงคุณค่า จากนั้นเป็นพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรสุริสา พุ่มทิม, กัลยาณมิตรสุทธิดา วรวุฒิพุทธิพงศ์ และกัลยาณมิตรมาย เหวียว เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ในการนี้ทุกท่านที่มาร่วมงานก็ได้ร่วมกันน้อมนำเครื่องไทยธรรมถวายคณะสงฆ์ พร้อมทั้งได้ร่วมพิธีตักบาตร


     ส่วนภาคบ่ายพระมหาอาริยะ โอทาโต ได้บรรยายธรรมและได้นำสาธุชนทำความสะอาดให้วัดสว่างไสวอีกด้วย ซึ่งทุกท่านที่มาร่วมงานบุญในวันนี้ ต่างอิ่มบุญ และปลื้มปีติเป็นอย่างมาก