สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดสอนสมาธิชาวท้องถิ่น

วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดสอนสมาธิชาวท้องถิ่น


วัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ ได้จัดสอนสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่น


       เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา วัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ ได้จัดสอนสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่น ซึ่งจัดเป็นประจำทุกสัปดาห์เพื่อให้ชาวท้องถิ่นได้เรียนรู้การฝึกสมาธิ โดยทุกท่านได้เรียนรู้วิธีการนั่งสมาธิในการวางใจไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 ซึ่งพระอาจารย์ได้แนะนำวิธีปฏิบัติเบื้องต้นในการปรับร่างกายและจิตใจให้มีความผ่อนคลาย ให้ปลอดความกังวล จากนั้นนำใจมาวางที่กลางท้อง และท่องบริกรรมภาวนาว่า สัมมา อะระหัง ต่อเนื่องไปเรื่อยๆ โดยเน้นให้ได้อารมณ์สบายเป็นหลักและได้นั่งสมาธิพร้อมกัน 45 นาที


   จากนั้นพระอาจารย์ได้แสดงธรรมเรื่อง สุขภาพของนักปฏิบัติธรรม ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพกาย ในเรื่องการเลือกบริโภคอาหาร การดื่มน้ำ และการออกกำลังกาย รวมทั้งหมั่นสังเกตในเรื่องสุขภาพของร่างกาย โดยพระอาจารย์ได้ยกตัวอย่างวิธีการสังเกตสีของของเสียต่างๆ ที่ออกมาจากร่างกาย ทำให้รู้ว่าเรามีสุขภาพดีหรือดื่มน้ำเพียงพอหรือไม่ในแต่ละวัน ซึ่งความรู้ในวันนี้เป็นประโยชน์และเป็นเรื่องที่น่าสนใจสำหรับชาวท้องถิ่นทุกท่านที่มาในวันนี้เป็นอย่างมาก