สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

คณะกัลยาณมิตรภาคใต้ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสร้างอาคารอเนกประสงค์

 

     

  
       เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ กัลฯ บุญเลิศ และกัลฯ กัญจนี ลาภาโรจน์กิจ ร่วมกับศูนย์กัลยาณมิตรหาดใหญ่
จัดพิธีทอดผ้าป่า และร่วมใจกันตอกเสาเข็มสร้างอาคารอเนกประสงค์ โดยมีลูกพระธัมฯ มาร่วมงานประมาณ ๑๕๐ คน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร