สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จัดปฏิบัติธรรมกลั่นแผ่นดิน

ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จัดปฏิบัติธรรมกลั่นแผ่นดิน


   ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา จัดปฏิบัติธรรมกลั่นแผ่นดิน พร้อมทั้งสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และเวียนประทักษิณ ครั้งที่ 9 ณ ลานธรรมมหารัตนเจดีย์ฯ


  สำหรับพิธีกรรมเริ่มต้นด้วยการบันทึกภาพประวัติศาสตร์ ก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้นำบูชาพระรัตนตรัย และปฏิบัติธรรมกลั่นแผ่นดิน พร้อมทั้งสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร นอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมกันเวียนประทักษิณรอบลานธรรม สถานที่ก่อสร้างมหารัตนเจดีย์สิริปทุมสวรรค์ 3 รอบ ก่อนที่จะได้กล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตอกย้ำความตั้งใจในการร่วมกันสถาปนามหารัตนเจดีย์สิริปทุมสวรรค์แห่งนี้ให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ ด้วยมโนปณิธาน ที่จะสร้างศูนย์รวมใจชาวพุทธนานาชาติให้บังเกิดขึ้น หลอมรวมพลังศรัทธาของเหล่าพุทธบริษัททั้งหลาย จึงได้ร่วมกันสถาปนาพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ 45 ไร่ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2551 และพื้นที่อีก 56 ไร่ รวมเป็น 101 ไร่ ในปีพุทธศักราช 2561 ตามลำดับ ด้วยการน้อมถวายไว้ในบวรพระพุทธศาสนาของกัลยาณมิตรบุญเลิศ – กัลยาณมิตรกัญจนี ลาภาโรจน์กิจ และครอบครัว ซึ่งในตอนนั้นยังเป็นเพียงทุ่งนาฟ้าโล่ง จนกระทั่งถึงเวลาสว่างในปีนี้ ปีพุทธศักราช 2562 ก็ได้เริ่มต้นสถาปนา"มหารัตนเจดีย์สิริปทุมสวรรค์" ด้วยพิธีธุดงค์กลั่นแผ่นดินในครั้งนี้


    ซึ่งภาพประวัติศาสตร์แห่งการสร้างบารมีที่บังเกิดขึ้น ย่อมนำมาซึ่งความปลื้มปีติและภาคภูมิใจ ว่าเราคือหนึ่งในผู้สถาปนา "มหารัตนเจดีย์สิริปทุมสวรรค์" ให้สำเร็จ และเราคือหนึ่งในผู้สร้างสิ่งอัศจรรย์ให้บังเกิดขึ้นบนผืนโลก นำมาซึ่งสันติสุขสู่ดวงใจมวลมนุษยชาติตราบนานเท่านาน จึงขอเชิญทุกท่าน มาร่วมเป็นหนึ่งในบุคคลประวัติศาสตร์ร่วมกัน ในพิธีปฏิบัติธรรมกลั่นแผ่นดิน สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และเวียนประทักษิณ ณ ลานธรรมมหารัตนเจดีย์ฯ ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ ทุกวันพระ เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป