สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติเบตง จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 

ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติเบตง จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 


     ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติเบตง จังหวัดยะลา จัดสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันพระที่ผ่านมา


       เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ซึ่งตรงกับวันพระแรม 8 ค่ำ เดือน 3 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติเบตง จังหวัดยะลา พุทธศาสนิกชน กว่า 155 คน ได้พร้อมใจกันมาร่วมสวดมนต์และปฏิบัติธรรม นำโดยพระสมุห์ศุภวัตน์ ธมฺมสุโภ  ได้นำทุกท่านปฏิบัติธรรมกลั่นกาย วาจา ใจ ให้ผ่องใส พร้อมทั้งนำสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร รวม 465 จบ นอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาด้วยค่ะ


      สำหรับบรรยากาศการสวดมนต์เป็นไปด้วยความสงบ เรียบร้อย เพราะทุกท่านต่างเดินทางมาเพื่อสั่งสมบุญด้วยเห็นความสำคัญว่า การสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรนี้มีอานิสงส์มากที่จะทำจะช่วยขัดเกลาจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ ความเป็นมงคลทั้งหลายก็จะเกิดขึ้นแก่ตนเอง และขยายสู่คนรอบข้างได้ ซึ่งทางศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติเบตง จะจัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรในทุกวันพระ เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้มาสั่งสมบุญร่วมกัน และที่สำคัญเพื่อความสามัคคี สร้างความเข้มแข็งของชาวพุทธในจังหวัดชายแดนใต้