สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ชมรมพุทธชาวท้องถิ่นวัดพระธรรมกายลอนดอน จัดบรรยายแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องสมาธิ 

ชมรมพุทธชาวท้องถิ่นวัดพระธรรมกายลอนดอน
จัดบรรยายแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องสมาธิ 


     ชมรมพุทธชาวท้องถิ่น วัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ ได้จัดบรรยายแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์การศึกษาสมาธิและธรรมะในพระพุทธศาสนา


     โดยในครั้งนี้ได้รับฟังการบรรยายเรื่องสัมมาวาจาในหลักของมรรคมีองค์ 8 จากคุณ Geoffrey Hunt อาจารย์สอนพระพุทธศาสนาจากมหาวิทยาลัยเซอร์รี่ เมืองกิลเฟิร์ต โดยอาจารย์ได้มีความสนใจศึกษาพระพุทธศาสนาจากพระไตรปิฎกอย่างจริงจัง และเกิดความเลื่อมใสในหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอย่างมาก ในวันนี้จึงเป็นโอกาสที่ดีมากที่สมาชิกทุกท่านได้ฟังและแลกเปลี่ยนความรู้ธรรมะ


        หลังจากได้ฟังการบรรยายแล้ว ทุกท่านก็ได้นั่งสมาธิร่วมกันเป็นเวลา 40 นาที ก่อนที่พระอาจารย์ทวีศักดิ์ ทีปธมฺโม  จะได้บรรยายเพื่อสรุปและให้ข้อคิดสำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้ จากนั้นได้ให้โอกาสทุกท่านสอบถามข้อซักถามและแบ่งปันความคิดเห็นในมุมมองของตนเอง