สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

มูลนิธิธรรมกายถวายเครื่องอุปโภคบริโภคแด่คณะสงฆ์ใน ๔ จังหวัดภาคใต้

 

     

          
        เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑ มูลนิธิธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ ได้จัดส่งข้าวสารอาหารแห้งและเครื่องอุปโภคบริโภคไปถวายคณะสงฆ์ใน ๔ จังหวัดภาคใต้ ซึ่งครั้งนี้จะนำไปถวายที่วัดมุจลินทวาปีวิหาร อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี และนำไปแจกจ่ายให้กับวัด ๙๖ วัด ในจังหวัดปัตตานี รวมถึงทหารและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร