สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายซีแอตเติล  จัดพิธีถวายกองบุญปัญญาบารมี

วัดพระธรรมกายซีแอตเติล  จัดพิธีถวายกองบุญปัญญาบารมี


      วัดพระธรรมกายซีแอตเติล ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีถวายกองบุญปัญญาบารมี โดยมีคณะเจ้าภาพและสาธุชนในเมืองซีแอตเติล และเมืองใกล้เคียง ทั้งชาวไทย ชาวลาว และชาวท้องถิ่น เข้าร่วมพิธีงานบุญในครั้งนี้


     ภายในงานพระมหาประภาส ปภาโส นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร สวดสรรเสริญคุณพระมงคลเทพมุนี(สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร  และ ปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสพิธี ก่อนที่จะประกอบอาราธนาศีล 5  และพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยกัลยาณมิตรศศิธร เบรสเลอร์ และกัลยาณมิตรถนอมศรี เดวิส     เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีกล่าวคำถวายกองบุญปัญญาบารมี โดยกัลยาณมิตรพิมพ์ชนก สายสมร และ กัลยาณมิตรกมลชนก สายสมร   เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย จากนั้นคณะเจ้าภาพก็ได้น้อมนำเครื่องไทยธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ ส่วนสาธุชนก็ได้ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์เพื่อร่วมบุญทุกๆบุญในโครงการต่างๆ และในโอกาสนี้ประธานสงฆ์ก็ได้ให้ธรรมมะ  พร้อมทั้งกล่าวสัมโมทนียกถา และให้พร ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์


    ส่วนภาคบ่ายได้มีการติวธรรมศึกษา ซึ่งได้แยกตามระดับชั้น โดยสาธุชนทุกท่านต่างปลื้มปีติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสทำทาน รักษาศีล และปฏิบัติธรรม ร่วมกันในครั้งนี้