สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายเทนเนสซี  จัดงานบุญครบรอบ 7 ปี 

วัดพระธรรมกายเทนเนสซี  จัดงานบุญครบรอบ 7 ปี 


      วัดพระธรรมกายเทนเนสซี  ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 7 ปี การก่อตั้งวัดพระธรรมกายเทนเนสซี


          สำหรับพิธีกรรมในช่วงเช้าท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์ และปฏิบัติธรรม กลั่นใจให้ผ่องใส ก่อนที่จะได้กล่าวคำอาราธนาศีล และพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรแอ๊ด – กัลยาณมิตรแสงจันทร์ จารุสภา เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ,นอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมพิธีกล่าวคำถวายผ้าไตรจีวร โดยมีกัลยาณมิตรมาร์ค – กัลยาณมิตรลี วงศ์นาราช เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ,ส่วนพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัด  โดยกัลยาณมิตรศรีวิไล อัมคา – กัลยาณมิตรบัววร  มณีวรรณ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ,ด้านกัลยาณมิตรโทนี่ – กัลยาณมิตรซินดี้  เจริญนาม เป็นประธานในพิธีกล่าวคำอุทิศส่วนกุศล จากนั้นสาธุชนทุกท่านก็ได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมทั้งถวายจตุปัจจัยไทยธรรม และตักบาตรแด่คณะสงฆ์


      ส่วนภาคบ่ายพระอาจารย์ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการนั่งสมาธิ เพื่อให้กำลังใจแก่สาธุชน ก่อนที่ทุกท่านจะร่วมนั่งสมาธิ พร้อมทั้งประกอบพิธีกล่าวคำบูชาพระบรมสารีริกธาตุ โดยมีกัลยาณมิตรภารวี  สนองชาติ เป็นประธาน ส่วนกัลยาณมิตรบุญมา – กัลยาณมิตรมาลิษา  ไซยสงคราม เป็นประธานนำกล่าวคำอธิษฐานจิตปล่อยสรรพสัตว์ ในการนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยไทยธรรม และรับพรพระ