สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายบอสตัน ร่วมกิจกรรม ณ รร.สอนภาษาอังกฤษ ASC 

วัดพระธรรมกายบอสตัน ร่วมกิจกรรม ณ รร.สอนภาษาอังกฤษ ASC 


   วัดพระธรรมกายบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้รับเชิญไปร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ  ASC สาขา Commonwealth Avenue


     เมื่อวันพุธที่ 27 มีนาคม ที่ผ่านมา วัดพระธรรมกายบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้รับเชิญไปร่วมกิจกรรมที่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ  ASC สาขา Commonwealth Avenue ในหัวข้อ “Introduction to World Religions” สืบเนื่องจากการยิงในมัสยิด ที่ประเทศนิวซีแลนด์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจในศาสนาต่างๆ ซึ่งโรงเรียนได้เชิญตัวแทนจาก 4 ศาสนาคือ อิสลาม, คริสต์ 2 นิกาย, ยิว และพุทธ โดยตัวแทนศาสนาพุทธคือ พระครูภาวนาวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายบอสตัน ,พระปอเหม่า ธัมมฐิโต ,พระมหากานต์  ญาณกนฺโต  และศิษย์เก่า คือ กัลยาณมิตรเพ็ญประภา เดชะ 

      ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด 27 คน ซึ่งเป็นนักเรียนที่มาจากหลายประเทศทั่วโลก เช่น โคลัมเบีย จีน แอฟริกา ซาอุดีอาระเบีย บราซิล เป็นต้น โดยทุกคนต่างได้รับมุมมองที่เป็นประโยชน์จากแต่ละศาสนา และนักเรียนหลายท่านให้ความสนใจในเรื่องศาสนาพุทธเป็นพิเศษ พร้อมทั้งมีความสนใจอยากเข้าร่วมปฏิบัติธรรม