สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีตอกเสาเข็มแก้วต้นแรกสร้างธรรมสภานานาชาติ

พิธีตอกเสาเข็มแก้วต้นแรกสร้างธรรมสภานานาชาติ


     ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติเบตง จังหวัดยะลา จัดพิธีตอกเสาเข็มแก้วต้นแรกสร้างธรรมสภานานาชาติ


         สำหรับพิธีกรรมในช่วงเช้านำโดยพระสมุห์ศุภวัตน์ ธมฺมสุโภ  ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดยะลา เป็นประธานสงฆ์ ส่วนคุณศรัญวิทย์ นวลเจริญ ผู้ใหญ่บ้าน ได้จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมบูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล 5 และปฏิบัติธรรมกลั่นกาย วาจา ใจ ให้ผ่องใส จากนั้นจึงได้ร่วมกล่าวคำถวายไทยธรรมโดยกัลยาณมิตรกาญ  สุวรรณวงค์ และกัลยาณมิตรสุนันทา  สะท้าน เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรพรรณี พินัยกุล และกัลยาณมิตรจันทิรา มณีรักษ์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย


       ส่วนภาคบ่ายทุกท่านก็ไดร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร กว่า 200 จบ พร้อมทั้งได้ปฏิบัติธรรม ก่อนที่จะประกอบปิดทองเสาเข็มต้นแรกสร้างธรรมสภานานาชาติ นำโดยท่านประธานสงฆ์ ตามด้วยคณะเจ้าภาพ สาธุชน ก็ได้ร่วมกันปิดทองเสาเข็ม ด้วยความปลื้มปีติกันทุกคน


      สำหรับธรรมสภานานาชาติ สร้างขึ้นเพื่อรองรับสาธุชนผู้มีบุญที่จะมาประพฤติปฏิบัติธรรม รวมทั้งร่วมกิจกรรมต่างๆ ทางพระพุทธศาสนา นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่จัดกิจกรรมเพื่อรองรับโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ถือเป็นสภาแห่งการสร้างคนดี และสภาแห่งการสร้างความดี