สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีถวายสังฆทาน ประเทศญี่ปุ่น

 

    

           
         เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑ ศูนย์ปฏิบัติธรรมโตเกียว จัดงานบุญวันอาทิตย์ ในช่วงเช้าเป็นพิธีตักบาตร โดยมีคุณแม่แส เพชรครุฑ และกัลฯ อุไร ใจแก้ว เป็นผู้นำกล่าวคำถวายสังฆทาน จากนั้นเจริญสมาธิภาวนา และถวายปัจจัยไทยธรรมแก่คณะสงฆ์ภาคบ่าย ไปปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทานที่แม่น้ำอะลาคาว่า จากนั้นกลับมาร่วมกันปฏิบัติธรรมอย่างพร้อมเพรียง ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมโตเกียว

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร