สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศูนย์กัลยาณมิตรบางพลี จัดพิธีขอขมา มอบบาตรและผ้าไตรนาคธรรมทายาท  

ศูนย์กัลยาณมิตรบางพลี จัดพิธีขอขมา มอบบาตรและผ้าไตรนาคธรรมทายาท  


     ศูนย์กัลยาณมิตรบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดพิธีตัดปอยผม ขอขมา มอบผ้าไตรและบาตรแด่นาคธรรมทายาท


    สำหรับพิธีตัดปอยผม ขอขมา มอบผ้าไตรและบาตรแด่นาคธรรมทายาท ที่จะบวชในโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 มีนาคม ที่ผ่านมา ของศูนย์กัลยาณมิตรบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยภายในงานพระมหาคองเขน   สิริจนฺโท  เปรียญธรรม 7 ประโยค เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ สำหรับประธานฝ่ายฆราวาส ได้แก่ คุณพฤกษา   รื่นเริง  ผู้อำนวยการโรงเรียนสกัด 40  (โรงเรียนกิตตินาคประชานุกูล)


       โดยบรรยากาศภายพิธีกรรมเป็นไปด้วยรอยยิ้ม ความปลื้มปีติของคณะผู้ปกครอง ที่ได้ส่งลูกหลานได้เข้ามาเป็นเหล่ากอพระศาสนา ว่าที่สามเณรที่เข้ารับการตัดปอยผมในครั้งนี้จำนวน 50 รูป ซึ่งเป็นลูกหลานของชาวอำเภอบางพลี ที่ล้วนแล้วแต่มีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะฝึกฝนอบรมตนเอง เป็นสามเณรแท้ที่โลกต้องการ เพราะทุกท่านมั่นใจว่าการบวชสามเณรในครั้งนี้เป็นประวัติศาสตร์ของชีวิตของครอบครัวและเป็นการออกแบบอนาคตที่งดงาม