สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายซีแอตเติล  จัดพิธีบูชาข้าวพระ

วัดพระธรรมกายซีแอตเติล  จัดพิธีบูชาข้าวพระ


    วัดพระธรรมกายซีแอตเติล  ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีถวายกองบุญยานพาหนะแก้ว 


  ภายในงานคณะสงฆ์และสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตนสูตรและสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนี   (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร ก่อนที่จะประกอบพิธีถวายทิพยปุพผามาลา โดยมีประธานนำกล่าว คือ กัลยาณมิตรรัฐ เนตรไทย และกัลยาณมิตรพเยาว์ เนตรไทย ส่วนพิธีถวายพวงมาลัยหอมสุคันธมาลา โดยมีประธานนำกล่าวคือ กัลยาณมิตรเคน เหง่าสีวัด, กัลยาณมิตรบัวทอง ศรีจันทวรวงศ์ และกัลยาณมิตรวิคตอเรีย แวง 


      นอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมพิธีจุดประทีปบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งประธานในพิธีคือ กัลยาณมิตรพูนพิไล และกัลยาณมิตรรอยด์ บัมการ์ดเนอร์ จากนั้นคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมบูชาข้าวพระ พร้อมทั้งได้ประกอบพิธีทอดผ้าป่าสหวาระเดือนเกิด โดยมีกัลยาณมิตรสุนันท์ เยสุวรรณ และกัลยาณมิตรปานทิพย์ โพธิ์ทอง เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีถวายกองบุญยานพาหนะแก้ว โดยมีกัลยาณมิตรวิมลรัตน์ เบิร์คเล่ย์ และกัลยาณมิตรอุ้ย เหงียน เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวาย ด้านกัลยาณมิตรสืบสวัสดิ์ สายสมร และ กัลยาณมิตรรองศาสตราจารย์ด๊อกเตอร์จันทร์พิมพ์ สายสมร เป็นประธานนำกล่าวคำถวายกองบุญโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย และในโอกาสนี้พระมหาประพาส ปภาโส ท่านประธานสงฆ์ ได้กล่าวให้โอวาทอันทรงคุณค่า ก่อนที่ทุกท่านจะได้พร้อมใจกันถ่ายภาพประวัติศาสตร์ เพื่อตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้