สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีอุปสมบทหมู่พระธรรมทายาท

พิธีอุปสมบทหมู่พระธรรมทายาท


สามเณรธรรมทายาทจาก 4 โครงการ เข้าร่วมพิธีอุปสมบท  ณ วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร


         เมื่อวันที่ 8 เมษายน ที่ผ่านมา ณ วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร สามเณรธรรมทายาทในโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากล      รุ่นที่ 5 , โครงการอุปสมบทหมู่ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 47, โครงการบรรพชาเเละอุปสมบทหมู่วันคุ้มครองโลก เฟส 1 และ เฟส 2 ได้เข้าพิธีอุปสมบท โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระมหาโพธิวงศาจารย์ เปรียญธรรม 9 ประโยค ราชบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร เป็นพระอุปัชฌาย์


               สำหรับการจัดโครงการอุปสมบทหมู่ทั้ง 4 โครงการนี้ เพื่อให้เยาวชน และประชาชน ได้รับการศึกษาและฝึกฝนอบรมตัวเองตามหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา ให้เป็นคนดี มีศีลธรรม สามารถนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ยังเป็นการบวชเพื่อตอบแทนผู้มีพระคุณ โดยภายหลังจากเข้าพิธีอุปสมบทแล้ว พระธรรมทายาททุกรูป ก็จะได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมทั้งได้รับการฝึกฝนอบรมตนเอง เพื่อเป็นพระแท้ที่โลกต้องการ