สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วันธรรมะคุ้มครองโลก ๒๒ เมษายน ๒๕๕๑ ประเทศฝรั่งเศส

 

     

                   
                เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑ ลูกพระธัมฯ วัดพุทธบอร์คโด พร้อมใจกันปฏิบัติธรรม บำเพ็ญทาน รักษาศีล เจริญสมาธิภาวนา สั่งสมมหากุศลเนื่องในโอกาสวันธรรมะคุ้มครองโลก และได้ร่วมงานหล่อพระธรรมกายประจำตัว เพื่อประดิษฐานภายในมหาธรรมกายเจดีย์ พร้อมๆ กับลูกพระธัมฯ ที่เมืองไทย

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร