สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ปฏิบัติธรรมครูอาจารย์เพื่อสร้างสรรค์ศีลธรรม

 

    

    
        เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ถึง ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ชมรมครูแก้ว (ครุรตนํ) องค์กรสาธารณประโยชน์ ร่วมกับเครือข่ายอาจารย์อาสาสมัครระดับมหาวิทยาลัยและระดับมัธยมศึกษา จัดโครงการปฏิบัติธรรมครูอาจารย์เพื่อสร้างสรรค์ศีลธรรม ณ สวนสุขสว่าง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งคณะครูอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการต่างรู้สึกเบิกบานในทุกๆ กิจกรรม

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร