สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีถวายสังฆทาน ๒๖๖ วัด ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๓๖

 

 

          
        เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ มีพิธีถวายปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ ๒๖๖ วัด ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้  ณ หอประชุมโรงเรียนศรีนคร จังหวัดสงขลาภาคเช้า เริ่มพิธีด้วยการตักบาตรโดยได้รับความเมตตาจากพระราชพิพัฒนาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา มาเป็นประธานสงฆ์ นายธีรเทพ ศรียะพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานฝ่ายฆราวาส ภาคสาย มอบกองทุน หนุนแรงใจช่วยครูใต้ ครั้งที่ ๕ จากนั้น เป็นพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ ๒๖๖ วัดตามด้วยพิธีมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ทหารและตำรวจ