สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุองค์พระประธาน วัดภาวนาโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

 

     

                   
          เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ผ่านมา วัดภาวนาโอซาก้า จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีบรรจุ พระบรมสารีริกธาตุองค์พระประธาน ประดิษฐาน ณ วัดต่างๆ ในประเทศศรีลังกา จำนวน ๒๒๒ องค์ภาคเช้า มีพิธีตักบาตร ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานและปฏิบัติธรรม ภาคบ่าย ทำพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระเศียรพระประธานสาธุชนทุกท่านได้ร่วมพิธีพร้อมกันกับทางวัดพระธรรมกาย   ประเทศไทย โดยถ่ายทอดสดสัญญาณดาวเทียมผ่านช่อง DMC

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร