สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายซีแอตเติล  จัดพิธีถวายไทยธรรม 

วัดพระธรรมกายซีแอตเติล  จัดพิธีถวายไทยธรรม 


วัดพระธรรมกายซีแอตเติล ประเทศสหรับอเมริกา ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีถวายไทยธรรม


       สำหรับพิธีกรรมภายในงานคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตนสูตร สวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนี(สด จนทสโร) พระผู้ปราบมาร และนำนั่งสมาธิ กลั่นกาย วาจา ใจ ให้ผ่องใส ก่อนที่จะประกอบพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีผู้แทนนำกล่าวคำถวายคือ กัลยาณมิตรสุเทพ กอศักดิ์ และกัลยาณมิตรนงนุช กอศักดิ์ ส่วนพิธีถวายไทยธรรม โดยมีกัลยาณมิตรสืบศักดิ์ สายสมร และกัลยาณมิตรรองศาสตราจารย์ด๊อกเตอร์จันทร์พิมพ์ สายสมร เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย จากนั้นคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ พร้อมทั้งได้ร่วมกันตักบาตรเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ


     ส่วนภาคบ่ายได้รับฟังธรรมะจากพระอาจารย์ เรื่องการทำหน้าที่กัลยาณมิตร ซึ่งงานบุญในวันนี้สาธุชนทุกท่านได้มีโอกาสทำทาน รักษาศีล ปฏิบัติธรรม และฟังธรรม ได้สั่งสมบุญ เพื่อเป็นบารมีติดตัวไปสู่ที่สุดแห่งธรรม