สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

คณะสงฆ์อำเภอบางกล่ำ จัดพิธีเจริญชัยมงคลคาถา  

คณะสงฆ์อำเภอบางกล่ำ จัดพิธีเจริญชัยมงคลคาถา  


       คณะสงฆ์อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา จัดพิธีเจริญชัยมงคลคาถา  สวดมนต์บทธัมมจักกัปวัตตนสูตร เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

     คณะสงฆ์อำเภอบางกล่ำ พร้อมด้วยคณะกัลยาณมิตรศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ ได้ร่วมพิธีเจริญชัยมงคลคาถา  สวดมนต์บทธัมมจักกัปวัตตนสูตร เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา โดยได้รับความเมตตาจากพระครูประกิตศาสนการเจ้าคณะอำเภอบางกล่ำ เป็นประธานสงฆ์


      สำหรับพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในครั้งนี้เป็นไปตามมติของมหาเถรสมาคม นอกจากนี้ยังเพื่อให้พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ทรงมีพระราชกรณียกิจ พร้อมตั้งจิตอธิษฐาน ถวายพระพรขอพระองค์ทรงพระเจริญยั่งยืนนาน และทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทรงเป็นพระมิ่งขวัญของพสกนิกรชาวไทยตลอดกาลนาน