สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายบูโรส สอนสมาธินักเรียนมัธยม Tranemo

วัดพระธรรมกายบูโรส สอนสมาธินักเรียนมัธยม Tranemo


     วัดพระธรรมกายบูโรส ประเทศสวีเดน ได้จัดสอนความรู้ในพระพุทธศาสนาและการนั่งสมาธิให้กับนักเรียนมัธยม Tranemo 


       เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม ที่ผ่านมา พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายบูโรส ประเทศสวีเดน ได้ไปสอนความรู้ด้านพระพุทธศาสนาและสอนสมาธิแก่นักเรียนที่โรงเรียนมัธยม Tranemo  ซึ่งพระอาจารย์ได้สอนวิธีการนั่งสมาธิ โดยปรับร่างกาย จิตใจให้ผ่อนคลาย กำหนดดวงแก้วเป็นนิมิตไว้กลางท้อง และภาวนาสัมมาอะระหัง เข้า - ออกเบาๆ ซึ่งหลายท่านต่างให้ความสนใจในการฝึกทำสมาธิกันเป็นอย่างมาก นอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้มอบของที่ระลึกให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้อีกด้วย