สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดงานบุญวันอาทิตย์

วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดงานบุญวันอาทิตย์


วัดพระธรรมกายบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีถวายโคมวิสาขประทีป


       สำหรับพิธีกรรมในภาคสายคณะสงฆ์นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและนั่งสมาธิ กลั่นกาย วาจา ใจ ให้ผ่องใส ก่อนที่จะได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และประกอบพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรคำพั่ว กัลยาณมิตรไตคำ   เนาวรังสี เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีถวายโคมวิสาขประทีป โดยกัลยาณมิตรสมศักดิ์ กัลยาณมิตรธนภรณ์ ธนสารดิลกสังวรณ์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย จากนั้นเป็นพิธีมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคล54 ปี พระครูภาวนาวิเทศ โดยสาธุชนได้ร่วมกันถวายพานดอกไม้สักการะและปัจจัยไทยธรรม ก่อนที่จะได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์


        นอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมกิจกรรมเนื่องในวัน Mother's day เพื่อระลึกถึงคุณของมารดาด้วยความซาบซึ้งใจค่ะ ส่วนภาคบ่ายสาธุชนก็ได้ร่วมกันรับบุญพัฒนาวัดและเตรียมงานวันวิสาขบูชาด้วยใจที่เบิกบานกันทุกคน