สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

Big Boon คูณ ๓ ศูนย์ปฏิบัติธรรมบาห์เรน ประเทศบาห์เรน

 

     

                   
          เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ศูนย์ปฏิบัติธรรมบาห์เรน จัดงาน Big Boon คูณ ๓ คือ พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ พิธีถวายศูนย์ปฏิบัติธรรม และทอดผ้าป่าสามัคคีสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาในเวลา ๑๘.๐๐ น. มีพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อให้ชาวพุทธในประเทศบาห์เรนได้สักการบูชา ซึ่งครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่มีพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐานในตะวันออกกลาง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร