สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศูนย์ปฏิบัติธรรมฉะเชิงเทรา บุปผา สวัสดี จัดสวดมนต์ประจำสัปดาห์

ศูนย์ปฏิบัติธรรมฉะเชิงเทรา บุปผา สวัสดี จัดสวดมนต์ประจำสัปดาห์


ศูนย์ปฏิบัติธรรมฉะเชิงเทรา บุปผา สวัสดี จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัดสวดมนต์ประจำสัปดาห์


            เมื่อวันศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมฉะเชิงเทรา บุปผา สวัสดี ได้จัดกิจกรรมสวดมนต์และปฏิบัติธรรมประจำสัปดาห์ ภายในงานพระอาจารย์ได้นำผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์ทำวัตรเย็น สวดมนต์ในบทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ซึ่งการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร     มีอานุภาพมาก ทำให้เกิดความสงบสุขร่มเย็น ผู้ที่ได้มาสวดธัมจักกัปปวัตตนสูตรยังได้เติมบุญ      เติมบารมีให้กับตนเองด้วย เมื่อเสียงสวดธัมมจักดังขึ้น นั่นหมายถึงจักรแห่งธรรมได้ขับเคลื่อนขึ้นแล้ว และด้วยการร่วมกันสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรนั่นหมายถึงทุกท่านได้ร่วมกันฟื้นฟูและสืบทอดคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันสวดสรรเสริญคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จันทสโร )พระผู้ปราบมาร ด้วยใจที่เลื่อมใสศรัทธา พร้อมทั้งปฏิบัติธรรม เพื่อกลั่นกาย ใจ ให้บริสุทธิ์ และในโอกาสนี้พระอาจารย์ก็ได้แสดงธรรมะอันทรงคุณค่ะ ซึ่งสร้างความประทับใจแก่สาธุชนทุกท่านที่ได้รับฟังธรรมในครั้งนี้


      สำหรับโครงการสวดมนต์และปฏิบัติธรรมประจำสัปดาห์ จัดขึ้นเพื่อให้คณะศรัทธาสาธุชนได้ร่วมกันทำความดี สร้างบุญร่วมกันเป็นหมู่คณะ ได้แลกเปลี่ยนความคิดในการทำความดี ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกวันศุกร์ เป็นประจำทุกสัปดาห์