สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายดีซี จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์

วัดพระธรรมกายดีซี จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์


        วัดพระธรรมกายดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ และกิจกรรมเนื่องในวัน Mother’s Day


        โดยในภาคเช้าพระมหาวีรวุฒิ  อมโร  ได้นำสวดมนต์ทำวัตรเช้า และปฏิบัติธรรม พร้อมทั้งได้บรรยายธรรมในหัวข้อ มงคลชีวิตที่ 8 มีศิลปะ ก่อนที่จะได้นำสาธุชนประกอบพิธีกรรมงานบุญ โดยทุกท่านได้ร่วมกันกล่าวคำถวายภัตตาหาร โดยมีกัลยาณมิตรรวินท์ ชินวงศ์ และ กัลยาณมิตรอุเทน มาลีวัตร์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย พร้อมทั้งได้ท่น้อมนำเครื่องไทยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ และเนื่องจากวันนี้เป็นวัน Mother’s Day ทางวัดพระธรรมกายดีซีจึงได้จัดกิจกรรมกราบเท้าแม่ขึ้น โดยให้ลูกได้กราบเท้าคุณแม่เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีและสั่งสมบุญกับพระในบ้าน จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศอีกด้วย


      ส่วนในช่วงบ่ายพระมหาอาริยะ โอทาโต  นำสาธุชนสวดสรรเสริญคุณของพระธรรมกาย,และนำปฏิบัติธรรมพร้อมทั้งได้บรรยายธรรมะอันทรงคุณค่า ก่อนที่ทุกท่านจะได้สืบสานวัฒนธรรมคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ด้วยการทำความสะอาดวัด เพื่อให้เป็นสถานที่สะอาด เหมาะแก่การสร้างบารมีแก่ทุกคน นอกจากนี้ยังได้ช่วยกันเช็ดทำความสะอาดโคมวิสาขประทีป เพื่อใช้ในงานบุญวันวิสาขบูชาที่จะถึงนี้